కేవలం అరకప్పు పాలుతో బట్టర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు | Butter Scotch Ice Cream | Iceకేవలం అరకప్పు పాలుతో బట్టర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు | Butter…

source

28 Replies to “కేవలం అరకప్పు పాలుతో బట్టర్ స్కాచ్ ఐస్ క్రీం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు | Butter Scotch Ice Cream | Ice”

  1. Hi andi ice cream 👌🏻👌🏻andi really without any harmful chemicals definitely try chayali I will try ma kids chala favourite butter scotch ice cream 🍨 👋👍andi

  2. Antha bagane undi kani oka chinna suggestion..chepetappudu prati sentence chivara high tone tho end Chestunnaru. adi vinadaniki irritating ga undi.normal ga me intlo vallaki ela cheptaro ala cheppandi saripotundi.

Comments are closed.