കഥ കേട്ട് ഉറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിക്ക് സുൽഫത്ത് കൊടുത്ത മുട്ടൻ പണി!Mammootty has once made a huge mistake and what did sulfath( mammootty’s wife) did? Mohanlal Mammootty Lalettan Mammookka Ikka Dulquer salmaan Dq …

source