Cắt rốn và làm rốn cho trẻ sơ sinh- Cord blood collection ✩ Mẹ và BéCắt rốn và làm rốn là cắt ngắn dây rốn, sát khuẩn và băng phần rốn về phía trẻ sơ sinh. Cắt rốn là cắt dây rốn khỏi bánh rau khi thai đã sổ ra…

source