Shahdat BIBI FATIMA(s.a)Noha:”Meshawar wich pak payemer sa ay dawa medi aik Dhi ha” Noha:Zehra pa Zalimo na Zulm asa Dhaya. Noha:jadha hassan hussain di MAA darbar wich …

source